รับทำบัญชี | ตรวจสอบบัญชี

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการบัญชี

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี บริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัทลูกค้า ช่วยให้งบการเงินของลูกค้าถูกต้อง LEARN MORE

รับตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี | ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน | เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชี

LEARN MORE

รับจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อเริ่มต้นในการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการวางรูปแบบในการจดทะเบียนบริษัท และการกำหนดวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อให้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการในการที่จะดำเนินธุรกิจในอนาคต

LEARN MORE

รับวางระบบบัญชี

เพื่อให้ระบบการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อนในระบบงานที่เกินความจำเป็น ตลอดจนสามารถสืบค้นได้ในภายหลัง ทำให้บริษัทมีการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

LEARN MORE
PBS ACCOUNTING AND TAX

รับทำบัญชี | รับตรวจสอบบัญชี

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน บัญชี ด้วยประสบการณ์การ รับทำบัญชี ให้แก่บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และประสบการณ์ที่มีมากกว่า 10 ด้วยทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง เราจึงมั่นใจได้ว่าเรื่อง บัญชี เราคือที่ 1 หากท่านพบปัญหาเรื่องบัญชี โปรดนึกถึงเรา PBS รับทำบัญชี นอกจากนั้น เรายังมีบริการอื่นๆ เช่น บริการรับตรวจสอบบัญชี , บริการจดทะเบียนบริษัท , บริการวางระบบัญชี , ควบคุมภายใน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการจัดทำบัญชี

ให้บริการจัดทำบัญชี รับทำบัญชี บุคคลธรรมดา ห้างร้าน นิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม บริษัทเป็นผู้ช่วยในการจัดทำบันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

LEARN MORE

รับจดทะเบียนบริษัท

ขอเสนองานบริการให้กับลูกค้าดังนี้• จดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งในรูปแบบบริษัท และห้างหุ้นส่วน• จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์• จดทะเบียนเลิกบริษัท และห้างหุ้นส่วน • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม• จดทะเบียนประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง• จดทะเบียนใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Learn More

สภาวิชาชีพบัญชี

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

กรมสรรพากร

 

ข่าวสาร

 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.