บริการตรวจสอบบัญชี

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

รับตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์หลักในการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพระราชบัญญัติการบัญชี ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินซึ่งได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีสากล มีความเป็นอิสระและปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มธุรกิจ

ด้วยทีมที่ปรึกษาในการวางแผนการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขั้นตอนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

  1. การศึกษาธุรกิจของลูกค้า ระบบการทำงาน และการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน
  2. การออกแบบแผนการตรวจสอบ โดยประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และการปฏิบัติงาน
  3. การวางแผนกำลังคน และการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
  4. การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบเอกสาร
  5. การประชุมเพื่อสรุปปิดการตรวจสอบบัญชี

การจัดทำและนำส่งรายงานตรวจสอบบัญชี

ติดต่อเราได้ตลอด 24 ชม.


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.